Γνωρίζεις πως κάνοντας ανακύκλωση, βοηθάμε στον περιορισμό της εξόρυξης και της επεξεργασίας πρώτων υλών, άρα στη εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων; 

Το Fortsa.gr παραλαμβάνει δωρεάν τις παλίες σου συσκευές και τις προωθεί στον ειδικό φορέα ανακύκλωσης με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

  • Οι συσκευές να είναι αποσυνδεμένες.
  • Να είναι καθαρές (συσκευές με λίπη ή νερά ή γενικές ακαθαρσίες, δεν θα συλλέγονται)
  • Να είναι σε προσβάσιμο σημείο και να υπάρχει ανεκλυστήρας για να κατέβουν στο ισόγειο.
  • Σε περίπτωση που η παράδοση αφορά το ισόγειο, η συσκευή / συσκευές προς ανακύκλωση, θα πρέπει να βρίσκονται στο ισόγειο.
Η υπηρεσία της ανακύκλωσης, δεν ισχύει σε αποστολές που γίνονται έξ αποστάσεως με μεταφορική εταιρεία.

Ποιες ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνω
 
 Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός θεωρείται ο εξοπλι­σμός, που έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1 000 V εναλλασσομένου ρεύματος ή έως 1 500 V συνεχούς ρεύματος. Κατά συνέπεια, μπορείτε να ανακυκλώνετε οποιαδήποτε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή σας που μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί με μπαταρία συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων. Βρείτε το είδος της συσκευής που θέλετε να ανακυκλώσετε σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες στον παρακάτω σύνδεσμο. http://www.electrocycle.gr/what
 
Μην ξεχνάτε: Πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν εν δυνάμει επικίνδυνα στοιχεία σε κατασκευαστικά τους μέρη, όπως βαρέα μέταλλα ή ουσίες που προσβάλλουν τη στοιβάδα του όζοντος και επηρεάζουν το θερμικό δυναμικό του πλανήτη. Τα στοιχεία αυτά γίνονται επικίνδυνα μόνο όταν απορριφθούν ως απόβλητα και δεν τις διαχειριστούμε περιβαλλοντικά ορθά.